Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για εφήβους

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στοχεύει στην διευκόλυνση του ατόμου να σχεδιάσει και να προγραμματίσει την εκπαιδευτική και επαγγελματική του ανάπτυξη και εξέλιξη.
Μέσω ατομικών συναντήσεων και ψυχομετρικών εργαλείων έχει σαν στόχο :
o Να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του, να εντοπίσει και να κατανοήσει ατομικά του χαρακτηριστικά, όπως ικανότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις κίνητρα και αξίες του.
o Να βοηθήσει το άτομο να αξιοποιήσει το δυναμικό του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους
o Να το βοηθήσει να προχωρήσει σε σωστές, ελεύθερες και αβίαστες επιλογές εκπαιδευτικών εμπειριών και επαγγελματικών κατευθύνσεων .- Λήψη απόφασης
o Να του παρέχει εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση για την πληρέστερη λήψη απόφασης
o Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για εφήβους Α, Β, Γ Λυκείου πραγματοποιείται σε 3 προγραμματισμένες ατομικές συναντήσεις, (διάρκεια συνάντησης 1.30 h )
o – Η συμπλήρωση των ψυχομετρικών εργαλείων υλοποιείται από τον συμβουλευόμενο on line

 

 Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου

Η Συμβουλευτική διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου περιλαμβάνει :
-Ιεράρχηση των προσωπικών προτιμήσεων του μαθητή
-Αναλυτικό υπολογισμό μορίων με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος
– Αναλυτική ενημέρωση για όλες τις σχολές
-Αντιστοίχιση επαγγελμάτων με κάθε Πανεπιστημιακή και Τεχνολογική σχολή Προτεινόμενες σχολές / Σύγκριση σχολών
-Επιπρόσθετες πληροφορίες (δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, δυνατότητες μετεγγραφής)
– Επαγγελματικά δικαιώματα όλων των τμημάτων
H Συμπλήρωση / Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου πραγματοποιείται σε προγραμματισμένη ατομική συνάντηση (διάρκεια 2h )

 

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για ενήλικες

Η αποτελεσματική ένταξη του επαγγελματία στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, μέσα από την κατανόηση απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών, για την υλοποίηση νέων στρατηγικών και ρεαλιστικών επαγγελματικών στόχων

– Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

– Σχεδιασμός προσωπικού πλάνου και στρατηγικής εξεύρεσης εργασίας

– Προετοιμασία για αποτελεσματική συνέντευξη

– Ενδυνάμωση και ανάπτυξη μέσα στο εργασιακό περιβάλλον

– Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων (επικοινωνιακές δεξιότητες , διαχείρισης κρίσεων , δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, διαχείριση )

– Επαγγελματικός και εκπαιδευτικός επαναπροσδιορισμός (Ειδικές προσφορές για ανέργους)
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για ενήλικες πραγματοποιείται σε ατομικές συνεδρίες οι οποίες καθορίζονται και συμφωνούνται στην πρώτη συνάντηση

 

Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (mentoring)

Κατανόηση και ανάπτυξη τεχνικών από τον επιχειρηματία που θέλει να επαναπροσδιοριστεί, να κατανοήσει πως διαμορφώνεται κάθε φορά η αγορά, να εφεύρει νέες στρατηγικές, να θέσει ρεαλιστικούς επαγγελματικούς στόχους και να επιλέξει τα σωστά εργαλεία για την υλοποίησή τους.